Lajiluettelo

Suomessa tavattujen sudenkorentolajien määrä on nyt 64.

Immenkorento (Calopteryx splendens)
Neidonkorento (Calopteryx virgo)
Isokeijukorento (Lestes dryas)
Sirokeijukorento (Lestes sponsa)
Hentokeijukorento (Lestes virens)
Lännenkirsikorento (Sympecma fusca)
Idänkirsikorento (Sympecma paedisca)
Vihertytönkorento (Coenagrion armatum)
Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum)
Taigatytönkorento (Coenagrion johanssoni)
Kuutytönkorento (Coenagrion lunulatum)
Eteläntytönkorento (Coenagrion puella)
Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum)
Isotytönkorento (Erythromma najas)
Kääpiötytönkorento (Nehalennia speciosa)
Punatytönkorento (Pyrrhosoma nymphula)
Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum)
Hoikkatytönkorento (Ischnura elegans)
Keritytönkorento (Ischnura pumilio)
Sulkakoipikorento (Platycnemis pennipes)
Karvaukonkorento (Brachytron pratense)
Hohtoukonkorento (Aeshna affinis)
Pohjanukonkorento (Aeshna caerulea)
Isoukonkorento (Aeshna crenata)
Kirjoukonkorento (Aeshna cyanea)
Ruskoukonkorento (Aeshna grandis)
Kiilaukonkorento (Aeshna isoceles)
Siniukonkorento (Aeshna juncea)
Etelänukonkorento (Aeshna mixta)
Rannikkoukonkorento (Aeshna serrata)
Suoukonkorento (Aeshna subarctica)
Viherukonkorento (Aeshna viridis)
Keisarikorento (Anax imperator)
Sormusukonkorento (Anax parthenope)
Kulku-ukonkorento (Anax ephippiger)
Aitojokikorento (Gomphus vulgatissimus)
Pihtijokikorento (Onychogomphus forcipatus)
Idänjokikorento (Gomphus flavipes)
Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia)
Purokorento (Cordulegaster boltonii)
Vaskikorento (Cordulia aenea)
Liitokorento (Epitheca bimaculata)
Aapakiiltokorento (Somatochlora alpestris)
Hoikkakiiltokorento (Somatochlora arctica)
Täpläkiiltokorento (Somatochlora flavomaculata)
Välkekorento (Somatochlora metallica)
Tundrakiiltokorento (Somatochlora sahlbergi)
Litteähukankorento (Libellula depressa)
Sorjahukankorento (Libellula fulva)
Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata)
Merisinikorento (Orthetrum cancellatum)
Hoikkasinikorento (Orthetrum coerulescens)
Tummasyyskorento (Sympetrum danae)
Elokorento (Sympetrum flaveolum)
Kulkusyyskorento (Sympetrum fonscolombii)
Vyösyyskorento (Sympetrum pedemontanum)
Verikorento (Sympetrum sanguineum)
Lännensyyskorento (Sympetrum striolatum)
Punasyyskorento (Sympetrum vulgatum)
Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons)
Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis)
Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia)
Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis)
Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda)

Tietoja kustakin lajista antavat Suomen sudenkorennot -kirja ja Suomen sudenkorentoseuran sivut.

Suomelle uudet lajit vuosittain

2002
Etelänukonkorento (Aeshna mixta)

2004
Idänkirsikorento (Sympecma paedisca)

2008
Hohtoukonkorento (Aeshna affinis)

2010
Keisarikorento (Anax imperator)
Vyösyyskorento (Sympetrum pedemontanum)

2011
Hentokeijukorento (Lestes virens)
Kulkusyyskorento (Sympetrum fonscolombii)

2013
Sormusukonkorento (Anax parthenope)

2014
Kulku-ukonkorento (Anax ephippiger)
Idänjokikorento (Gomphus flavipes)

2020
Lännenkirsikorento (Sympecma fusca)

2024
Kiilaukonkorento (Aeshna isoceles)

Suomen sudenkorennot -kirjan uudistetussa laitoksessa (2010) esitellään kaikki edellä mainitut lajit (osa lähialueiden lajeina).

Rauhoitetut lajit

Idänkirsikorento (Sympecma paedisca)
Viherukonkorento (Aeshna viridis)
Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia)
Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons)
Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis)
Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis)

Uhanalaiset lajit

Uusimman uhanalaisarvioinnin (2019) mukaan seuraavat lajit ovat uhanalaisia.

Kääpiötytönkorento (Nehalennia speciosa), EN, erittäin uhanalainen.
Viherukonkorento (Aeshna viridis), VU, vaarantunut.

Luontodirektiivin II/IV-liitteen lajit

Luontodirektiivin II-liite: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita (Natura 2000 -verkosto).

Luontodirektiivin IV-liite: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.

Idänkirsikorento (Sympecma paedisca) IV
Viherukonkorento (Aeshna viridis) IV
Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia) II,IV
Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) IV
Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) IV
Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) II,IV

Lähialueiden lajeja (ei tavattu Suomessa)

Kalveakeijukorento (Lestes barbarus)
Pajukeijukorento (Chalcolestes viridis)
Allikkotytönkorento (Erythromma viridulum)
Silosinikorento (Orthetrum brunneum)